Calendario 2023 con numeri settimane

 
D CapodannoM M S L 18 Festa del LavoroG
L 1G G D M V Festa della Repubblica
M V V L 14M S
M S S M G D
G D D M V L 23
V EpifaniaL 6L 10G S M
S M M V D M
D M M S L 19G
L 2G G D PasquaM V
M V V L 15 Lunedì dell’AngeloM S
M S S M G D
G D D M V L 24
V L 7L 11G S M
S M M V D M
D M M S L 20G
L 3G G D M V
M V V L 16M S
M S S M G D
G D D M V L 25
V L 8L 12G S M
S M M V D M
D M M S L 21G
L 4G G D M V
M V V L 17M S
M S S M Festa della LiberazioneG D
G D D M V L 26
V L 9L 13G S M
S M M V D M
D M S L 22G
L 5G D M V
M V M